Õppekoja liikmed

Õppekoja juhataja:
Heli Mänd
Õppetoolide ja ainesektsioonide juhid:
 
1. Klassiõpetajate õppetool:
 
Algklasside ainesektsioon:
Õnne Linnas
 
Riina Aasmaa
2. Humanitaarainete õppetool:
 
Eesti keele ainesektsioon:
Sotsiaalainete ainesektsioon:
Kristjan Lukk
 
Sirly Hiiemäe
Arvis Kiristaja
3. Loodusainete õppetool:
 
Loodusainete ainesektsioon:
Matemaatika ainesektsioon:
Kristina Vasur
 
Kristina Vasur
Margit Vallsalu
4. Oskusainete õppetool:
 
Muusika ainesektsioon:
Kunstide ainesektsioon:
Kehalise kasvatuse ainesektsioon:
Heli Kompus
 
Ilona Laido
Annikki Puur
Aivar Villems
5. Võõrkeelte õppetool:
 
Inglise, saksa ja
prantsuse keele ainesektsioon:
Vene keele ainesektsioon:
Tiia Eikla
 
 
Karl Robert Läll
Lilia Bulai
Viimati muudetud: 16/02/2017 - 12:10