Õpetajad

KLASSIÕPETAJATE ÕPPETOOL

Õnne Linnas

Õppetooli juht

Klassiõpetaja, loodusõpetus

onne.linnas@arte.edu.ee

ALGKLASSIDE AINESEKTSIOON

Riina Aasmaa

Ainesektsiooni juht, 

klassiõpetaja, matemaatika

riina.aasmaa@arte.edu.ee

Kairi Mägi Klassiõpetaja kairi.magi@arte.edu.ee

Reet Lilleberg

Klassiõpetaja, inglise keel

reet.lilleberg@arte.edu.ee

Heidi Raidlepp-Reidak

Klassiõpetaja, matemaatika

heidi.raidlepp@arte.edu.ee

Kersti Reinapu

Klassiõpetaja, inglise keel

kersti.reinapu@arte.edu.ee

Reet Tiro

Klassiõpetaja, majandusõpetus

reet.tiro@arte.edu.ee

Karmen Kiviorg Klassiõpetaja karmen.kiviorg@arte.edu.ee
Lisett Võigemast Klassiõpetaja lisett.voigemast@arte.edu.ee
Tiina Puuste Klassiõpetaja tiina.puuste@arte.edu.ee
Urve Jõhvik Klassiõpetaja urve.johvik@arte.edu.ee

ÕPIABI AINESEKTSIOON

Tiiu Kaarjärv

Sotsiaalpedagoog

tiiu.kaarjarv@arte.edu.ee

Kadri Ojala õpiabirühma õpetaja kadri.ojala@arte.edu.ee
Ljubov Iljinskaja õpiabirühma õpetaja ljubov.iljinskaja@arte.edu.ee

HUMANITAARAINETE ÕPPETOOL

Arvis Kiristaja Õppetoolijuht arvis.kiristaja@arte.edu.ee

EESTI KEELE AINESEKTSIOON

Sirly Hiiemäe

Ainesektsiooni juht,

eesti keel ja kirjandus

sirly.hiiemae@arte.edu.ee

Külli Hansen

Eesti keel ja kirjandus

kylli.hansen@arte.edu.ee

Aira Allik Eesti keel ja kirjandus aira.allik@arte.edu.ee
Karin Pollimann Eesti keel karin.pollimann@arte.edu.ee
Marju Jõearu Eesti keel ja kirjandus marju.joearu@arte.edu.ee

SOTSIAALAINETE AINESEKTSIOON

Arvis Kiristaja

Ainesektsiooni juht,

ajalugu ja ühiskonnaõpetus

arvis.kiristaja@arte.edu.ee

Rein Luhaorg

Riigikaitse

rein.luhaorg@arte.edu.ee

Rodrigo Preciado Azcunaga

Majandusõpetus

rpreaz@gmail.com

Priit Dieves Ajalugu ja Ühiskonnaõpetus priit.dieves@arte.edu.ee

LOODUSAINETE ÕPPETOOL

Kristina Vasur

Õppetooli juht

Bioloogia

Loodusõpetus

Inimeseõpetus

Karjääriõpetus

kristina.vasur@arte.edu.ee

LOODUSAINETE AINESEKTSIOON

Anri Kivil

Bioloogia

Loodusõpetus

anri.kivil@arte.edu.ee

Eliis Pint

Geograaafia 

Loodusõpetus

Inimeseõpetus

eliis.pint@arte.edu.ee

Vootele Hansen

Geograafia

Religioonilugu

vootele.hansen@arte.edu.ee

Sirje Roosing

Ainesektsiooni juht

Füüsika

sirje.roosing@arte.edu.ee

Anett Sirgo

Keemia

Loodusõpetus

anett.sirgo@arte.edu.ee

MATEMAATIKA AINESEKTSIOON

Margit Vallsalu

Ainesektsiooni juht,

matemaatika

margit.vallsalu@arte.edu.ee

Viia Suurmets

Matemaatika

viia.suurmets@arte.edu.ee

Tatjana Tamberg Matemaatika tatjana.tamberg@arte.edu.ee
Maret Nugis

Matemaatika

Füüsika

maret.nugis@arte.edu.ee
Indrek-Marek Loos

Matemaatika

Arvutiõpetus

Ettevõtlus ja majandus

indrek-marek.loos@arte.edu.ee
Ille Kalda Matemaatika ille.kalda@arte.edu.ee
Olga Meronen Matemaatika olga.meronen@arte.edu.ee

Mihhail Gruzdev

Haridustehnoloog

mihhail.gruzdev@arte.edu.ee

VÕÕRKEELTE ÕPPETOOL

Tiia Eikla

Õppetooli juht,

inglise keel

tiia.eikla@arte.edu.ee

VÕÕRKEELTE AINESEKTSIOON

Karl – Robert Läll

Ainesektsiooni juht,

inglise keel, väitlus

karl.lall@arte.edu.ee

Inga Kaha

Inglise keel

inga.kaha@arte.edu.ee

Lilli Arumäe

Õppealajuhataja,

inglise keel

lilli.arumae@arte.edu.ee

Irina Demjanovskaja

Prantsuse keel

Inglise keel

Irina.Demjanovskaja@arte.edu.ee

Anne Tomingas

Inglise keel

anne.tomingas@arte.edu.ee

Anu Pukk

Inglise keel

anu.pukk@arte.edu.ee

Maire Purm

Inglise keel

maire.purm@arte.edu.ee

Lea Sillaots

Saksa keel, karjääriõpetus

lea.sillaots@arte.edu.ee

VENE KEELE AINESEKTSIOON

Lilia Bulai

Ainesektsiooni juht,

vene keel

lilia.bulai@arte.edu.ee

Sirje Ebral

Direktor,

vene keel

sirje.ebral@arte.edu.ee

Oksana-Kristiina Jefimova

Vene keel

oksana-kristiina.jefimova@arte.edu.ee

Nadežda Menšikova

Vene keel

nadezda.mensikova@arte.edu.ee

Nadežda Mirontšik

Vene keel

nadezda.mirontsik@arte.edu.ee

OSKUSAINETE ÕPPETOOL

Heli Kompus

Õppetooli juht,

Kunstiõpetus, keraamika, käsitöö, tööõpetus

heli.kompus@arte.edu.ee

MUUSIKAÕPETUSE AINESEKTSIOON

Maris Lang

Huvijuht,

muusikaõpetus, ühiskonnaõpetus

maris.lang@arte.edu.ee

Meeli Mandre

muusikaõpetus

meeli.mandre@arte.edu.ee

Ilona Laido

Ainesektsiooni juht

muusikaõpetus

ilona.laido@arte.edu.ee

KUNSTI-, KÄSITÖÖ JA TEHNOLOOGIAÕPETUSE AINESEKTSIOON

Annikki Puur

Kunstiõpetus, arvutigraafika

annikki.puur@arte.edu.ee

Eda Idnurm

Käsitöö, kodundus

eda.idnurm@arte.edu.ee

Tiit Kobrusepp

Töö- ja tehnoloogiaõpetus, robootika

tiit.kobrusepp@arte.edu.ee

Heli Kompus

Kunstiõpetus, keraamika, käsitöö, tööõpetus

heli.kompus@arte.edu.ee

Lembit Michelson

Fotograafia

lembit.michelson@arte.edu.ee

Heli Mänd

Õppealajuhataja,

tarbekunst, kultuurilugu

heli.mand@arte.edu.ee

Eneli Šank

Ainesektsiooni juht,

kunstiõpetus, joonestamine

eneli.sank@arte.edu.ee

KEHALISE KASVATUSE AINESEKTSIOON

Aivar Villems

Ainesektsiooni juht,

kehaline kasvatus

aivar.villems@arte.edu.ee

Evelin Lepa Kehaline kasvatus Evelin.Lepa@arte.edu.ee

Eneli Põld

Kehaline kasvatus, rütmika

eneli.pold@arte.edu.ee

Erik Riis

Kehaline kasvatus, korvpall

erik.riis@arte.edu.ee

Merike Strahov

Kehaline kasvatus

merike.strahov@arte.edu.ee

 

Viimati muudetud: 09/02/2018 - 10:09