Õpetajad

KLASSIÕPETAJATE ÕPPETOOL

Õnne Linnas

Õppetooli juht

Klassiõpetaja, loodusõpetus

onne.linnas@arte.edu.ee

ALGKLASSIDE AINESEKTSIOON

Riina Aasmaa

Ainesektsiooni juht, 

klassiõpetaja, matemaatika

riina.aasmaa@arte.edu.ee

Kairi Mägi klassiõpetaja kairi.magi@arte.edu.ee

Kai Gagarina

Klassiõpetaja, inglise keel

kai.gagarina@arte.edu.ee

Karin Kask

Klassiõpetaja, inglise keel

karin.kask@arte.edu.ee

Reet Lilleberg

Klassiõpetaja, inglise keel

reet.lilleberg@arte.edu.ee

Heidi Raidlepp-Reidak

Klassiõpetaja, matemaatika

heidi.raidlepp@arte.edu.ee

Kersti Reinapu

Klassiõpetaja, inglise keel

kersti.reinapu@arte.edu.ee

Reet Tiro

Klassiõpetaja, majandusõpetus

reet.tiro@arte.edu.ee

Caroline Põder Klassiõpetaja caroline.poder@arte.edu.ee
Endla Salumäe Klassiõpetaja endla.salumae@arte.edu.ee
Caroline Põder Klassiõpetaja caroline.poder@arte.edu.ee

ÕPIABI AINESEKTSIOON

Tiiu Kaarjärv

Sotsiaalpedagoog

tiiu.kaarjarv@arte.edu.ee

Ille Puustusmaa

Logopeed

ille.puustusmaa@arte.edu.ee

Kadri Ojala õpiabirühma õpetaja kadri.ojala@arte.edu.ee

HUMANITAARAINETE ÕPPETOOL

EESTI KEELE AINESEKTSIOON

Sirly Hiiemäe

Ainesektsiooni juht,

eesti keel ja kirjandus

sirly.hiiemae@arte.edu.ee

Külli Hansen

Eesti keel ja kirjandus

kylli.hansen@arte.edu.ee

Kristjan Lukk

 

Õppetooli juht,

eesti keel, kirjandus, loovkirjutamine, ajalugu

kristjan.lukk@arte.edu.ee

Piia Selge

Raamatukogu töötaja,

eesti keel, kirjandus, inimeseõpetus, uurimistööde alused

piia.selge@arte.edu.ee

Aira Allik Eesti keel ja kirjandus aira.allik@arte.edu.ee
Karin Pollimann Eesti keel karin.pollimann@arte.edu.ee

SOTSIAALAINETE AINESEKTSIOON

Arvis Kiristaja

Ainesektsiooni juht,

ajalugu ja ühiskonnaõpetus

arvis.kiristaja@arte.edu.ee

Rein Luhaorg

Riigikaitse

rein.luhaorg@arte.edu.ee

Rodrigo Preciado Azcunaga

Majandusõpetus

rpreaz@gmail.com

Kuido Merits

Ajalugu ja ühiskonnaõpetus

kuido.merits@arte.edu.ee

LOODUSAINETE ÕPPETOOL

Kristina Vasur

Õppetooli juht

Loodusõpetus

Biloogia

Karjääriõpetus

kristina.vasur@arte.edu.ee

LOODUSAINETE AINESEKTSIOON

Anri Kivil

Bioloogiat

Geograaafia 

Loodusõpetus

anri.kivil@arte.edu.ee

Eliis Pint

Bioloogiat

Geograaafia 

Loodusõpetus

eliis.pint@arte.edu.ee

Vootele Hansen

Geograafia

vootele.hansen@arte.edu.ee

Janno Puks

Keemia

Loodusõpetus

janno.puks@arte.edu.ee

Sirje Roosing

Ainesektsiooni juht

Füüsika

Loodusõpetus

sirje.roosing@arte.edu.ee

MATEMAATIKA AINESEKTSIOON

Margit Vallsalu

Ainesektsiooni juht,

matemaatika

margit.vallsalu@arte.edu.ee

Madis Loorents

Matemaatika

madis.loorents@arte.edu.ee

Alar Pukk

Matemaatika

alar.pukk@arte.edu.ee

Viia Suurmets

Matemaatika

viia.suurmets@arte.edu.ee

Tatjana Tamberg Matemaatika tatjana.tamberg@arte.edu.ee

Mihhail Gruzdev

Haridustehnoloog,

arvutiõpetus

mihhail.gruzdev@arte.edu.ee

VÕÕRKEELTE ÕPPETOOL

Tiia Eikla

Õppetooli juht,

inglise keel

tiia.eikla@arte.edu.ee

VÕÕRKEELTE AINESEKTSIOON

Karl – Robert Läll

Ainesektsiooni juht,

inglise keel, väitlus

karl.lall@art.edu.ee

Inga Kaha

Inglise keel

inga.kaha@arte.edu.ee

Lilli Arumäe

Õppealajuhataja,

inglise keel

lilli.arumae@arte.edu.ee

Irina Demjanovskaja

Prantsuse keel

Inglise keel

Irina.Demjanovskaja@arte.edu.ee

Anne Tomingas

Inglise keel

anne.tomingas@arte.edu.ee

Anu Pukk

Inglise keel

anu.pukk@arte.edu.ee

Maire Purm

Inglise keel

maire.purm@arte.edu.ee

Lea Sillaots

Saksa keel, karjääriõpetus

lea.sillaots@arte.edu.ee

VENE KEELE AINESEKTSIOON

Lilia Bulai

Ainesektsiooni juht,

vene keel

lilia.bulai@arte.edu.ee

Sirje Ebral

Direktor,

vene keel

sirje.ebral@arte.edu.ee

Oksana-Kristiina Jefimova

Vene keel

oksana-kristiina.jefimova@arte.edu.ee

Nadežda Menšikova

Vene keel

nadezda.mensikova@arte.edu.ee

Nadežda Mirontšik

Vene keel

nadezda.mirontsik@arte.edu.ee

OSKUSAINETE ÕPPETOOL

Heli Kompus

Õppetooli juht,

Kunstiõpetus, keraamika, käsitöö, tööõpetus

heli.kompus@arte.edu.ee

MUUSIKAÕPETUSE AINESEKTSIOON

Maris Lang

Huvijuht,

muusikaõpetus, ühiskonnaõpetus

maris.lang@arte.edu.ee

Meeli Mandre

muusikaõpetus

meeli.mandre@arte.edu.ee

Ilona Laido

Ainesektsiooni juht

muusikaõpetus

ilona.laido@arte.edu.ee

KUNSTI-, KÄSITÖÖ JA TEHNOLOOGIAÕPETUSE AINESEKTSIOON

Annikki Puur

Ainesektsiooni juht,

kunstiõpetus, arvutigraafika

annikki.puur@arte.edu.ee

Eda Idnurm

Käsitöö, kodundus

eda.idnurm@arte.edu.ee

Tiit Kobrusepp

Töö- ja tehnoloogiaõpetus, robootika

tiit.kobrusepp@arte.edu.ee

Heli Kompus

Kunstiõpetus, keraamika, käsitöö, tööõpetus

heli.kompus@arte.edu.ee

Lembit Michelson

Fotograafia

lembit.michelson@arte.edu.ee

Heli Mänd

Õppealajuhataja,

tarbekunst, kultuurilugu

heli.mand@arte.edu.ee

Eneli Šank

Kunstiõpetus, joonestamine

eneli.sank@arte.edu.ee

KEHALISE KASVATUSE AINESEKTSIOON

Aivar Villems

Ainesektsiooni juht,

kehaline kasvatus

aivar.villems@arte.edu.ee

Evelin Lepa Kehaline kasvatus Evelin.Lepa@arte.edu.ee

Eneli Põld

Kehaline kasvatus, rütmika

eneli.pold@arte.edu.ee

Erik Riis

Kehaline kasvatus, korvpall

erik.riis@arte.edu.ee

Merike Strahov

Kehaline kasvatus

merike.strahov@arte.edu.ee

 

Viimati muudetud: 02/05/2017 - 18:57