Uurimistöö alused

Valikaine annab algteadmised teadusliku uurimistöö olemusest, meetoditest, etappidest, struktuurist, vormistamisest ning kaitsmisest. Valikaine koosneb auditoorsetest loengutest, mille jooksul käsitletakse eespool nimetatud teemasid. Lisaks kasutatakse individuaalõppevormi, mille vältel õpilane koostab koostöös juhendajaga vabalt valitud ainevaldkonnas uurimistöö sh uurimistöö annotatsiooni emakeeles ja A-võõrkeeles, ning retsensiooni uurimistöö kohta.
Viimati muudetud: 13/10/2015 - 17:56