Riigieksamite õppeained, vormid ja ajad:

Riigieksamite õppeained, vormid ja ajad:

Gümnaasiumi riigieksamid algavad kell 10:00.

Õpilane registreerib ennast riigieksamitele Eksamite Infosüsteemis(EIS) 20. jaanuariks, 2018.a.

 

Riigieksamite õppeained, vormid ja ajad:

  • Eesti keel      16.aprill, 2018
  • Inglise keel    4.- 11.mai, 2018
  • Matemaatika    25.mai, 2018

Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse eraldi teatavaks.

Viimati muudetud: 25/09/2017 - 10:05