Riigieksamite õppeained, vormid ja ajad:

Gümnaasiumi riigieksamid algavad kell 10:00.

Riigieksamite õppeained, vormid ja ajad:

  • eesti keel (kirjalik) – 24. aprill 2017
  • matemaatika (kirjalik) – 12. mai 2017
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2. mai 2017
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 3.–5. mai , 8.–9. mai 2017

Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse eraldi teatavaks.

Riigiteataja – riigieksamite vormid ja ajad

Viimati muudetud: 19/09/2016 - 10:21