Psühholoogia

 
Psühholoogia valikkursus tutvustab psühholoogia kui teaduse valdkondi, erinevaid koolkondi ja põnevamaid teooriaid. Tutvust saab teha ajalukku läinud eksperimentidega ja kuulsamate esindajatega. Kursus äratab huvi psühholoogia kui igapäevaelus rakendatava teaduse vastu ja annab vastuseid igapäevaelulistele küsimustele. Ta toetab ka perekonnaõpetuse kursust. Kursuse läbinul on esmased teadmised vaimsete protsesside, motivatsiooni, õppimise ja mälu ning isiksusliku arengu vallas. Samuti saab vajaliku ülevaate arengupsühholoogiast.
Viimati muudetud: 23/04/2015 - 14:09