Praktiline keemia

Praktilise keemia kursuse esmaseks eesmärgiks on õpilastel kogemuse saamine töötamaks ohutult keemialaboris. Lisaks võimaldab see kursus  sooritada õpilastel iseseisvalt või rühmatööde näol erinevaid keemia katseid ja ka keskkonnaalaseid mõõtmisi, mille põhjal õpilased on suutelised tegema ka vastavaid analüüse ja järeldusi. Praktilise keemia kursuse raames koostavad õpilased üks kuni kaks praktilist uurimustööd, millest parimad esitatakse nii Tallinna kui ka üleriigilisele keemia ja keskkonnaalastele  uurimustööde võistlustele.
Samas aitab praktilise keemia kursuse läbimine oluliselt kaasa keemia riigieksami edukamaks sooritamiseks, kuna praktikas ise läbi tehtud katsed aitavad paremini teoorial kinnistuda ja seda ka mõista.
 
Olen nüüd kaks aastat läbi viinud õpilastele praktilise keemia kursust ning toimunud tundide põhjal võin kindla heameelega öelda, et õpilastele praktiline keemia väga meeldib ja nagu ka piltidelt näha on, siis nad teevad katseid väga suure huvi, asjalikkuse ja naudinguga.
Kõrvaloleval lingil ongi toodud väike pildivalik 2008-09 õppeaastal osadest praktilise keemia tundidest, millega on seal tegelenud meie kooli 11. klassi õpilased.

Viimati muudetud: 04/11/2019 - 13:29