Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad:

Ühtsed põhikooli lõpueksamid:

  • Eesti keel                  1.juuni, 2018
  • Matemaatika             8.juuni, 2018
  • Valikaine                 13.juuni, 2018 (kirjalik)

                                 13.-14.juuni, 2018(suuline

Valikaine: vene keel, bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus, inglise keel.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2018.aasta 1.

  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2018. a.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 1.veebruariks, 2018.a.

Viimati muudetud: 25/09/2017 - 10:05