Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad:

2016/2017. õppeaasta eksamiperiood põhikooli lõpetamiseks on 1. juuni - 14. juuni 2017.

Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad:

 • eesti keel (kirjalik) – 1.juuni,2017
 • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2017
 • bioloogia (kirjalik) – 13. juuni 2017
 • keemia (kirjalik) – 13. juuni 2017
 • füüsika (kirjalik) – 13. juuni 2017
 • geograafia (kirjalik) – 13. juuni 2017
 • ajalugu (kirjalik) – 13. juuni 2017
 • ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 13. juuni 2017
 • inglise keel võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2017
 • inglise keel võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2017
 • vene keel võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2017
 • vene keel võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2017

Riigiteataja – Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

Viimati muudetud: 19/09/2016 - 10:23