Loovkirjutamine

 
Loovkirjutamise kursus (35t)  on eelkõige praktilise suunaga. Teeme palju loovharjutusi  (nii individuaalseid, paaris- kui ka rühmatöid). Arendame loovat mõtlemist, eneseväljendust. Analüüsime erinevaid tekste ja õpime neid ise kirjutama. Loovkirjutamisel on ka teraapiline mõju: õpime end väärtustama, saame juurde julgust ja vabadust. 
Viimati muudetud: 23/04/2015 - 13:48