Joonestamine

  
Joonestamiskursuse eesmärgiks on ainealaste põhiteadmiste omandamine. Kursus arendab tehnilist mõtlemist ning ruumilist kujutlusvõimet, õpetab oma ideid jooniste abil edastama.
 
10. klassis õpitakse kujutavat geomeetriat ja tehnilist joonestamist. Õpilased harjutavad käsitsi joonestamise tehnikat, õpivad ruumiliste ülesannete lahendamise meetodeid ning omandavad kujutiste projekteerimise ja mõõtmestamise, aksonomeetriliste jooniste konstrueerimise oskuse.
 
11. klassis toimuvad tunnid arvutiklassis. Tutvutakse kaasaegse modelleerimise programmiga SolidEdge, mille abil valmistatakse eskiise ja jooniseid, luuakse ruumilisi detaile ning koostatakse mudeleid (nt auto, maja, mööbel, tarbeesemed jne).
 
12. klassis saavad õpilased põhiteadmisi ehitusjoonestamisest ning ruumi komponeerimise põhimõtetest. Kursuse lõputööna lahendatakse loominguline ülesanne, mille käigus valmib ideekavand,  joonised ning makett ehitisest või interjöörist.
Viimati muudetud: 27/04/2015 - 20:27