Eneseväljendusõpetus

ENESEVÄLJENDUSÕPETUS  koosneb teoreetilistest ja praktilistest  ülesannetest (suuline, kirjalik, tegevuslik), mille eesmärgiks on arendada oma võimalusi enda nähtavaks, kuuldavaks ja mõistetevaks tegemisel. Töö toimub paaristundidena korra nädalas. Peateemad: mina-olemine, tähelepanu, kõnelemine, grupisuhted, diskussioon. Põhirõhk igas tunnis on praktilistel ülesannetel, iga osa lõpeb kokkuvõtva ülesande täitmisega, aasta lõpeb arvestusliku tööga, mis võib olla suuline, kirjalik või tegevuslik ning mille võib sooritada õppeaasta jooksul kooliüritustel esinedes.

Viimati muudetud: 23/04/2015 - 14:00