Elektrotehnika

Gümnaasiumis valikaine raames õpime elektriohutust, teeme erinevaid eksperimente, koostame elektrikonstruktorite abil vooluringe,
teostame elektrimõõtmisi, õpime kasutama elektroonika simulatsiooniprogrammi „Crocodile clips” ning ehitame valmis ka paar elektriga töötavat seadet. Kursuse eesmärgiks on elektrotehnika aluste omandamine laboratoorsete tööde kaudu.
Elektrotehnika kursus aitab paremini mõista füüsika kursuse elektri osa.
Viimati muudetud: 23/04/2015 - 13:59