Õiguse alused

Aine õpetamisega taotletakse, et õpilane tunneks Eesti Vabariigi õigussüsteemi ning omaks ülevaadet olulisematest õigusaktidest, millega ta igapäevases elus reaalselt kokku puutub.
Õiguse aluste õppeaines tutvustatakse juriidilist terminoloogiat, peamisi tsiviil-, haldus- ja kriminaalõiguse põhimõtteid ning üldprintsiipe.
 
Eesmärgiks on:
  • anda ülevaade ja teadmisi Eesti Vabariigi õigussüsteemist 
  • anda ülevaade ja teadmisi positiivsest/kehtivast õigusest ja õiguse allikatest
  • õpilase õigusteadmiste arendamine oma ning teiste isikute õigustest ja nende kasutamisest 
  • anda teadmisi tsiviilõiguse, haldusõiguse ja kriminaalõiguse valdkondadest
Õiguse aluste aine läbinud õpilane:
  • tunneb kehtivat õigussüsteemi 
  • teab ja tunneb kehtiva õiguse põhimõisted 
  • oskab leida ja tõlgendada erinevate valdkondade õigusakte
  • oskab õigusteadlikult ja seadusekuulekalt käituda 
Viimati muudetud: 13/10/2015 - 17:56