Kroonika 2014/2015

24. septembril külastas meie kooli haridusminister Jevgeni Ossinovski. Härra Ossinovski  tutvus sööklaga, sõi koolilõunat, tegi majas ringkäigu ja vestles kooliperega.

Minister jäi Artes nähtuga rahule.

 

Inglise keele ja väitluse õpetaja Karl Läll saavutas rahvusvahelisel väitlusturniiril Riias eelvoorudes võistkondliku esikoha, võitis individuaalarvestuses finaali ja oli ka turniiri parim kõneleja.

 

Mustamäe jutuvõistluse „... ja veri tardus soontes“ võitis 5. klassi õpilane Allar Teder jutuga „Suur seen“, juhendaja Mare Luik

Arte õpilased etendasid Mustamäe LOV soovil 8. mail Männipargis kirjanike Marie Under ja Silvia Rannamaa.pinkide avamisel meeleoluka näidendi, kus peaosaliseks Mõtlev Mees, keda kehastas Silver Muld. Silvia Rannamaa osas astus üles Alexandra Savickis, Marie Underi rollis Annabel Kilk. 6. klassi näitetrupp esitas katkendi jutustusest „Kadri“.

Etenduse lõpetasid Hannabel Müür, Silver Jusilo ja Henrik Mütt M. Underi/P. Pedajase ballaadiga „Rändav järv“

Õpilasi juhendasid Maris Lang, Ade Soon ja Laura-Liisa Perova.

 

Seoses Tallinna 37. Keskkooli sulgemisega asus Artesse õppima 76 endist 37. Kk õpilast. Terves koosseisus tuli üle põhikooli lõpuklass 9c koos klassijuhatajaga.

 

Kooli auraamatusse kanti kuldmedaliga lõpetajad Gerli Liloson, Tuuli Reiman, Anett Vilipuu;  hõbemedaliga lõpetaja Madis Vihmann

 

Koolis õppis 35 klassikomplektis 834 õpilast, kellest 79 lõpetas klassi kiituskirjaga.

 

Õppeaasta jooksul saadud tunnustused, tänukirjad, diplomid:

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi diplom

I koht orienteerumismängus „Tallinn - meie pealinn“

 

Tallinna Keskraamatukogu diplom

II koht Mustamäe koolide 7.-9. klasside kirjanduslikus mälumängus

võistkond koosseisus: Hanna Maria Rool, Stiine Reintam, Helen Murula, Getter Zirel

 

Mustamäe LOV, PPA, Maanteeameti aukiri

III koht Mustamäe jalgrattapäeval

5. klassi võistkond koosseisus: Helen Palumets, Heigo Palumets, Allar Teder, Gert Kääramees

 

Tallinna Läänemere Gümnaasiumi aukiri

II-III koht viktoriinil „Tervislik eluviis” 

 

Keskkonnaameti diplom

IV koht Soome lahe aasta viktoriinl "Üheskoos Soome lahe heaks"

 

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi tänukiri

Osalemise eest V Laste Vene Kultuuri Festivalil

 

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi tänukiri

meeldiva koostöö eest projektis „Me armastame Eestimaad”

 

Tervisearengu Instituudi tänukiri

osalemise eest programmis „Suitsuprii klass 2014-2015“ 

 

Tallinna Haridusameti tänukiri

Heal kunstilisel tasemel ja huvitava õpilastööde näituse korraldamise eest Tallinna Haridusameti ruumides 27.02-2.04. 2015

 

KEAT tänukiri

Tubli osalemise eest „Kaitse end ja aita teisi” ohutuslaagris 2015

 

Mustamäe Laste Loomingu Maja tänukiri

Meeloluka esinemise eest ülelinnalisel konkurss-festivalil ”Ei ole suuremaid ega väiksemaid Euroopa Liidu riike”

 

SA Innove tänukiri

Hea koostöö eest rahvusvahelise haridusuuringu PISA 2015 läbiviimisel.

 

Tallinna Haridusameti tänukiri

Tallinna lasteaedade teatriprojekti 2015 edukale korraldamisele kaasaaitamise eest

 

Tallinna Haridusameti tänukiri

Osalemise eest konkursil „Parim koostööprojekt 2015”

 

Õpilaste ja õpetajate tunnustamine:

 

Kuldmedaliga lõpetajad Gerli Liloson Tuuli Reiman, Anett Vilipuu kutsuti Eesti Vabariigi presidendi ja Tallinna Linnavalitsuse vastuvõtule, viimasel osales ka hõbemedaliga lõpetaja 

Madis Vihmann

Mustamäe LOV vastuvõtule kutsuti abituriendid Kadri-Katariina Adorov, Alger Džumadil, Hans-Christian Ende, Sigrid Kirss, Greth-Ann Loog, Silver Muld, Renata Mõtlep, Martin Mägi, Henrik Pürg, Mihkel-Erik Rebane, Kelly Rosen, Kristiina Vorontsova

Kooli juhtkonna vastuvõtule kutsuti koos vanematega 38 III – XII klassi õpilast

 

Õpetajate tunnustamine õpetajate päeval:

Mustamäe õpetaja elutöö tunnustusele esitati Eda Idnurm

Mustamäe õpetaja tunnustusele esitati Õnne Linnas

Mustamäe noore õpetaja tunnustusele esitati Karl-Robert Läll

Tallinna Haridusameti õpetaja tunnustusele esitati Kristina Vasur

Tallinna Haridusameti noore õpetaja tunnustusele esitati Anneli Kruglov

Õpetajate päeva koolisisesed tunnustused jagunesid järgmiselt:

 • tänu kauaaegse Artes töötamise eest: Evi Elias (30 a), Annikki Puur (25 a)
 • huvitegevuse edendamine – muusikaõpetaja Helina Indrekans
 • tulemuslik klassijuhatamine – Nadežda Menšikova
 • edukas ainekomisjoni juhtimine – võõrkeelte ainesektsiooni juht Tiia Eikla
 • õpilaste head tulemused aineolümpiaadil–  füüsikaõpetaja Sirje Roosing

 

Kooliruumide renoveerimine:

 

 • remont ja uus mööbel – muusikaklass 251
 • remont klassides 309, 409
 • Ujula vanni remont

 

Huvi ja tunniväliseid üritused

 

Üritusi toimus kokku 69, neist

huvi- ja meelelahutuslikke 27

tähtpäevadega seonduvaid 7 

ainealaseid   14

kunstinäitusi   11

spordi- ja terviseteemalisi 10 

 

Õpilasi kaasa lööma ja end igakülgselt arendama innustas ainealane huvitegevus, milles osalesid loodusainete, võõrkeelte, eesti keele, algklasside, kunsti, kehalise kasvatuse, muusika sinesektsioonid. Osaleti väljaspool kooli toimunud projektides (nt Haridusameti lõimumisprojektis „Me armastame Eestimaad“).

Jätkusid ka traditsioonilised meie poolt läbi viidud projektid nagu Mustamäe koolide lühijuttude konkurss „… ja veri tardus soontes”, Mustamäe koolide kunstikonkurss „Õudus”.

Koostöös autokooliga „Plekk-Liisu“ jätkus 3.-5. klassi jalgratturite koolitamine. Juhiloa sai tänavu 24 õpilast.

Endiselt tegime koostööd Mustamäe Linnaosa Valitsusega ning lasteaedadega. Mmeie õpilased käisid lastele ette lugemas, toimus Välejelgade-spordipäev, juunikuus oli lasteaias Kikas lapsevanemate tänuõhtu, mida Helina Indrekansi juhendamisel kaunistasid muusikanumbritega Arte laululapsed. 

Sel aastal oli aktiivsemat hoiakut tunnivälises tegevuses näha põhikooli õpilaste hulgas, samas õpilasesindusest osavõtt on aktiivsem jälle gümnaasiumi osas.

 

Arte nimepäeva ja rahvusvahelise muusikapäeva raames külastasid kooli Iiri legendi ja Iiri muusikat tutvustav trio koosseisus Mait Trink, Mait Karm, Margus Tammemägi.

Kontsertkava „Neljal käel ja sajal keelel“ esitasid kaks tuntud eesti kitarristi Ain Agan ja Andre Maaker.

 

Traditsiooniline jõulukontsert Kaarli kirikus õpetaja Jaak Ausi käe all toimus 18. detsembril.

Igakevadine kontsertetendus „Orhidee emale“ kandis pealkirja „Õuduka õhtu“. Õhtut juhatasid 12. klassi õpilased Mariann Toompark, Silver Muld, Karl-Sander Eensoo. Emade-vanaemade vahel väljaloositud kauni orhidee viis koju 5. klassis õppivate kaksikute Heleni ja Heigo ema Airi Palumets.

 

Jätkati heategevust

 

 • Jõululoterii ning -kontsert Mustamäe Sotsiaalmaja elanikele.
 • Sõbrapäeva kommikogumine SOS-lastekülade lastele.
 • Sõbrapäevaks raamatu kinkimine kooli raamatukogule

 

Saavutused spordis

 

Sofia Kosareva ja Anett Vilipuu – ARTE aasta sportlased 2015  

 

Mustamäe linnaosa Spordimängud:

III koht 3. – 5. klasside üldarvestuses

II koht teateujumises

II koht 3. klasside rahvastepallis

II koht 3. klasside kombineeritud teatevõistlusel

II koht 4. – 5. klasside murdmaa teatejooksus

III koht 4. klasside kombineeritud teatevõistlusel

III koht 4. klasside tütarlaste rahvastepallis

III koht 5. klasside tütarlaste rahvastepallis

VI koht 6. – 7. klasside üldarvestuses

I koht 7. klasside pendelteatejooksus

II koht 6.-9. klasside murdmaajooksus

II koht 7. klasside kergejõustikus

III koht 6.-7. klasside  tütarlaste korvpallis

II koht 9.-12. klasside tütarlaste ujumises

III koht 9.-12. klasside poiste ujumises

Tallinna Meistrivõistlused:

V koht põhikoolide üldarvestuses

XII koht gümnaasiumide üldarvestuses

 

Võistkondlikult paremad tulemused:

I koht põhikooli  tütarlaste korvpallis

I koht gümnaasiumi noormeeste jalgpallis

I koht gümnaasiumi neidude jalgpallis

III koht põhikoolide sõudeergomeetrite võislusel 

III koht gümnaasiumi neidude teatejooksus 

III koht põhikoolide murdmaajooksus

IV koht gümnaasiumide kergejõustikus 

V koht põhikooli noormeeste jalgpallis

Individuaalselt paremad tulemused:

Sofia Kosareva I koht   Tallinna MV murdmaajooksus

Aliis Jürgen  II koht   Tallinna MV odaviskes

Markus Lokk   IV koht  Tallinna MV murdmaajooksus

Herman Koppel  IV koht  Tallinna MV murdmaajooksus,

II koht   Mustamäe LO murdmaajooksus

Kevin Mätas   VI koht  Tallinna MV murdmaajooksus

Kelly Rosen   VI koht Tallinna MV murdmaajooksus

Kristi Murula   I koht   Mustamäe LO murdmaajooksus

Elen Radutski  III koht  Mustamäe LO murdmaajooksus

Anneli Kuldkepp  III koht Mustamäe LO murdmaajooksus

 

Kokku osalesime 48 võistlusel ja pallimängude alagruppide mängudel.

 

Huviringidest töötasid mudilaskoor, lastekoor, neidudekoor, vokaalansamblid,  keraamikaring, näitering ja koolilehe toimetus. Osales 245 õpilast.

 

Õpilasesindus

 

Õpilasesindus tegutses kahes vanuserühmas: 4.- 7. ja 8.-12. klass.

Sügisest 2014 on ÕE president 10b õpilane Carena Lassel.

Liikmete arv kasvas taas, sel aastal oli osalejaid 54.

ÕE nägi palju vaeva nooremate koolikaaste korralekutsumise ja käitumiskomisjoni läbiviimisega.

ÕE ühines sel aastal Mustamäe Õpilaste Tegusa Esindusega (MÕTE).

ÕE esindas kooli

EÕELi üritustel Sügiskool, XXXII Üldkoosolek, koolitus ÕE paremaks muutmiseks.

MÕTE-e üritustel: Õpilasvahetus, Hõbevillak ja Orienteerumine.

Euroopa Noorte Parlamendi Valikfoorumil (EYP) Tallinna Ühisgümnaasiumis.

Väga hästi korraldati Artes Mustamäe õpilasvahetus, seda tõdesid kõik meie koolis viibinud vahetusõpilased.

Jätkati algklassiõpilaste vahetundide sisustamist mängudega, heategevuslikku kommikogumist ning koolivormilaada korraldamist.

 

Personal    

 

Juhtkond:

Sirje Ebral

Andrei Darski

Lilli Kivisäk

Maris Lang

Heli Mänd

 

Kantselei:

Anne-Ly Veskilt

Teabekeskus:

Piia Selge

Ade Soon

 

IT:

Mart Vugt

Madis Ait

 

Õpiabi:

Tiiu Kaarjärv

Liina Lindpere

Ille PuustusmaaTallinna Arte Gümnaasiumis töötas  58 õpetajat:

 

1.     Aare Eha

2.     Aasmaa Riina

3.     Annuk Tiina

4.     Bachmann Karin

5.     Bulai Lilia

6.     Eikla Tiia

7.     Elias Evi

8.     Figuero Henton

9.     Hansen Külli

10.     Hansen Vootele

11.     Hiiemäe Sirly

12.     Idnurm Eda

13.     Indrekans Helina

14.     Jefimova Oksana-Kristiina

15.     Joau Raul

16.     Kaha Inga

17.     Kartau Triinu

18.     Karu Janne

19.     Kask Karin

20.     Kiilman Kristi

21.     Kiristaja Arvis

22.     Kobrusepp Tiit

23.     Kompus Heli

24.     Kruglov Anneli

25.     Lilleberg Reet

26.     Linnas Õnne

27.     Loorents Madis

28.     Luik Mare

29.     Läll Karl-Robert

30.     Mandre Meeli

31.     Menšikova Nadežda

32.     Michelson Lembit

33.     Mägi Ragne

34.     Perova Laura-Liisa

35.     Poolamets Anti

36.     Puhang Mari

37.     Pukk Alar

38.     Pukk Anu

39.     Puks Janno

40.     Puur Annikki

41.     Põld Eneli

42.     Raidlepp-Reidak Heidi

43.     Reinapu Kersti

44.     Rohumaa Katrin

45.     Roosing Sirje

46.     Salumäe Endla

47.     Saulep Marja-Liisa

48.     Sepp Kristo

49.     Sillaots Lea

50.     Strahov Merike

51.     Suurmets Viia

52.     Šank Eneli

53.     Tamm Airi

54.     Tiro Reet

55.     Tooming Alje

56.     Vasur Kristina

57.     Vegmann Guido

58.     Villems Aivar

 

Personali tegevused

 

21.-22. Augustil väljasõit Ida -Virumaale

Õpetajate päeval esinesid õpetajad tantsuga „Öö Chicagos”, pärast aktust ja tunnustusmeenete kätteandmist sõideti tutvuma Keila-Joa mõisaga.

18. detsembril pärast kirikukontserti oli jõululaud ja kokteilikoolitus Õpetajate Majas.

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistasime traditsioonilise koosviibimisega Päikesesaalis, ürituse valmistasid ette algõpetuse ainesektsiooni liikmed.

Viimati muudetud: 08/06/2016 - 20:53