Kroonika 2011/2012

21. oktoobril 2011 tähistas Tallinna Arte Gümnaasium, endine Tallinna 49. Keskkool
30. sünnipäeva.
Toimusid kontsert-aktus koostööpartneritele, praegustele ja endistele töötajatele ning vilistlasõhtu.
Tähtpäeva raames tuli taas kokku legendaarne jalgpallimeeskond Lõvid, et praegustelt koolipoistelt mõõtu võtta. Võistlus lõppes Lõvide triumfiga.
Õpetajatepäeva raames tunnustas Mustamäe LOV parimaid õpetajaid. „Mustamäe noor õpetaja“ tiitli pälvis muusikaõpetaja Helina Indrekans.
 
Kooli auraamatusse kanti kaks medalisti:
Laura Zirel – kuldmedal, kutsutud Eesti Vabariigi presidendi ning Tallinna linnapea vastuvõtule;
Vaiki Tress – hõbemedal, kutsutud Tallinna linnapea ja Mustamäe linnaosa vanema vastuvõtule.
 
Põhikooli lõpetas kiitusega Tuuli Reiman.
 
Koolis õppis 33 klassikomplektis 730 õpilast, kellest 74 lõpetas klassi kiituskirjaga.
 
Õppeaasta jooksul saadud tunnustused, tänukirjad, diplomid:
 
20.11.11
Tallinna Õpetajate Maja tänukiri osalemise eest festivalil „Töökate meistrite töötuba“
9.12.11
Sotsiaalministeeriumi tänukiri osalemise eest laste ja noorte riskikäitumise ennetamise ja vaimse tervise edendamise Euroopa projektis „Seyle“ ajavahemikul 2009-2011
1.1.12
UNICEF tänutäht tubli osaluse eest ÜRO Lastefondi UNISEF heategevuslikus noorteprojektis „VÄIKE HEATEGU”.
14.4.12
Tänukiri 5. klassi võistkonnale tubli osalemise eest Tallinna õpioskuste võistlusel.
1.4.12
Tervise Arengu Instituudi tänukiri osalemise eest võistlusel „Suitsuprii klass 2011/2012“. Osalesid 5b, 6b, 6c, 7c, 8b, 8c, 9a, 12a, 12b.
1.5.12
Eesti Väitlusseltsi tunnustuskiri eduka osalemise eest õpilasvõistluse „Kirjuta! Kõnele! Väitle!“ raames toimunud üleriigilisel kõnevõistlusel.
2012
SA Innove tänukiri hea koostöö eest rahvusvahelise haridusuuringu PISA 2012 läbiviimisel.
2012
Tänukiri koostöö eest projektis „Koolist väljalangevuse ennetamine õpilaste sotsiaalse toimetuleku tõstmise kaudu“ perioodil 2009-2012
 
Õpilaste ja õpetajate tunnustamine:
 • Parimad koolilõpetajad kutsuti Mustamäe linnaosa vanema vastuvõtule, selle tunnustuse pälvisid Triin Jürisson, Priit Tikker, Merlin Holter, Anett Poolma, Dagny Kungus.
 • Kooli juhtkonna vastuvõtule 28.05.2012 kutsuti koos vanematega 25 6.-12. klassi õpilast
 • Mustamäe aastaõpetaja kandidaadiks esitas Arte Gümnaasium matemaatikaõpetaja
 • K.atrin Rohumaa.
 • Tallinna Linna Volikogu esimehe pidulikule kevadvastuvõtule saatis koolikollektiiv muusikaõpetaja Meeli Mandre ja vene keele õpetaja Zoja Aunapu.
 
Õpetajatepäeva koolisisesed tunnustused jagunesid järgmiselt:
 • huvitegevuse edendamine – muusikaõpetaja Meeli Mandre
 • tulemuslik klassijuhatamine – Merike Strahov
 • edukas ainekomisjoni juhtimine – saksa keele õpetaja Lea Sillaots
 • innovaatiline õpetaja – bioloog Tiina Annuk
     
Kooliruumide renoveerimine:
 • Suurimaks remonditööks osutus kooli söökla lagunenud ja lausa eluohtliku trepi taastamine
 • Uue sisustuse ja remondi said klassid 412, 415 ning kooli kantselei
 • Renoveeriti keemia labor
 
Huvi ja tunniväliseid üritusi toimus kokku 57, neist
Huvi- ja meelelahutuslikke 20
tähtpäevadega seonduvaid 10
ainealaseid 8
kunstinäitusi 11
spordi- ja terviseteemalisi 8
 
 • Aasta tähtsündmuseks oli kooli 30. aastapäeva tähistamine 21. oktoobril.
 • Arte nimepäeva ja rahvusvahelist muusikapäeva aitasid seekord sisustada kunstnik Raivo Järvi, laulja Jana Ševtšenko, viiuldaja Henno Soode, pianist Ülle Rebane ning kitarrist Heiki Mätlik
 • Traditsiooniline jõulukontsert-jumalateenistus õpetaja Jaak Ausi käe all toimus 20. detsembril Kaarli kirikus
 • II poolaastal panime palju energiat Mustamäe 50. aastapäeva tähistamisele. Osalesime kõigis Mustamäe korraldatud ettevõtmistes (10.02 koolilaat, 26.05 Mustamäe päev Männi pargis, konkurss Mustamäe Laululind).
 • Ka igaaastane suurüritus „Orhidee emale“ (toimus 28. korda) oli pühendatud Mustamäe 50. aastapäevale – „Avastades Mustamäed“. Õhtut juhtisid Maria Reinik (12b) ja Joonatan Nõgisto (12a).
 
Projektid:
 • Ed. Vilde sünniaastapäevale pühendatud Mustamäe koolide õpilaste jutuvõistlus
  „Legend Mustamäest”
 • Mustamäe koolide vaheline kunstiprojekt „Mustamäe loomad”.
 • Integratsiooniprojekt, milles osalevad Tallinna Arte Gümnaasium, Tallinna Õismäe Vene Lütseum ja Tallinna Ehte Gümnaasium.
 • Jätkasime tegevust rahvusvahelises projektis „Aktiivne ja turvaline koolipäev“.
 • Lõime kaasa laiaulatuslikus kodanikuhariduse programmis „Minu Riik“.
 • Osalesime riiklikes keskkonnahariduse projektides.
Jätkati heategevust:
 • Jõululoterii ning –kontsert Mustamäe Sotsiaalmaja elanikele.
 • Aita Lapsel Olla Loov! – heategevuslik projekt vaesuse piiril elavate lasteaialaste toetuseks
 • UNICEF jõulukaartide müük.
 • Sõbrapäeva kommikogumine Tallinna lastekodu lastele.
 • Sõbrapäevaks raamatu kinkimine kooli raamatukogule
 
Saavutused
 • Marilis Kallas, Priit Tikker (12b) II-III koht Tallinna koolide teadmiste võistlusel, juhendajad Arvis Kiristaja, Heli Mänd
 • Iris Sinivee, Hanna-Maria Marnat, Hektor Talviste (3c) I koht Eesti Looduskaitse Selts Lindude Päeva viktoriinil, juhendaja Lily Kurm
 • Eveli Saare (11b) VII koht Kunstiõpetuse ainevõistlusel, juhendaja Heli Mänd
 • Heidi Roosileht (11b) X koht Kunstiõpetuse ainevõistlusel, juhendaja Eneli Šank
 • Remi- Marcus Maiste, Silver Salundo (8b) III koht Tallinna tööõpetuse ainevõistusel, juhendaja Tiit Kobrusepp
 • 6b klass I koht Prügihundi prügipolitseiniku konkursil KIK, juhendajad Kristina Vasur,
 • Viia Suurmets
 • Janek Mölder, Kristo Väljako, Hans Lillemaa, Rasmus Marnat (11b) III koht TTÜ intelligentse seadme konkursil „Tark ostukäru“, juhendaja Tiit Kobrusepp
 • Johanna Vaida (7a) I koht nooremas astmes Mustamäe koolide jutuvõistlusel „Legend Mustamäest“, juhendaja Külli Hansen
 • Gerli Liloson (9a) I koht vanemas astmes Mustamäe koolide jutuvõistlusel „Legend Mustamäest“, juhendaja Maris Lang
 • Uku Vesper (4a), Jennifer Teearu, Erik Evald Mustjõgi (4b) III koht Noorte Jalgratturite Võistlusel, juhendaja Külli Hansen
 • Hanna- Maria Rool (4a), Andreas-Kevin Põldvee (4b) III koht Ettelugemisvõistlusel „Tallinn – legendide linn“, juhendajad Õnne Linnas, Külli Hansen
 • Liisa Nahku, Simona-Senna Aotäht (1a) premeeritud töö Mustamäe koolide maalikonkursil „Mustamäe loomad”, juhendajad Elina Reimann, Eneli Šank
 
Saavutused spordis
 
Tuuli Tomingas (10b)
kolmandat korda Arte aastasportlane
Kesk-Euroopa meister laskesuusatamises
Baltimaade meister laskesuusatamises
Eesti noorte meister murdmaasuusatamises
Gerli Israel (10c)
Tallinna koolinoorte meister odaviskes
IX-X koht
gümnaasiumide arvestuses Tallinna Koolinoorte 30. spordimängudel
XI koht
põhikoolide arvestuses Tallinna Koolinoorte 30. spordimängudel
Tallinna linna MV
 
I koht
gümnaasiumi neidude jalgpall
III koht
gümnaasiumi neidude korvpall
III koht
sõudeergomeetrite võistlus
 
Mustamäe LO 3. – 5. klasside spordimängud
 
III koht
mängude üldarvestus
Parimad tulemused:
 
I koht
3. ja 4. klasside kombineeritud teatevõistlused
I koht
3. klasside rahvastepall
II koht
4. klasside poiste rahvastepall
II koht
4. klasside kergejõustik
II koht
5. klasside suusatamine
II koht
5. klasside jalgpall
III koht
5. klasside teatekross
 
Mustamäe LO 6.- 7. klasside spordimängud
 
II koht
mängude üldarvestus
Parimad tulemused:
 
I koht
6. ja 7. klasside pendelteatejooks
I koht
7. klassid murdmaajooks
I koht
7. klasside tütarlaste korvpall
II koht
6. klasside murdmaajooks
II koht
6. klasside kergejõustik
 
Huvi- ja aineringid
Tegutses 18 huvi- ja aineringi mudilaskoor, poistekoor, lastekoor, noortekoor, ansamblid Kirke ja Kirves, meisterdamine, meedia, korvpall, väitlus, näitering, muinasjuturing, aeroobika, liikumine, ujumine, arvuti. Neis osales 336 1.-12. klassi õpilast.
 
Õpilasesindus
Õpilasesindus tegutses kahes vanuserühmas: 4.- 7. ja 8.-12. klass, osales 38 aktiivset õpilast, 19 nooremast ja 19 vanemast astmest.
Õpilasesinduse tegevust juhtis Kati Karussaar (10a).
 
Personal
 
Juhtkond:
Sirje Ebral
Andrei Darski
Lilli Kivisäk
Maris Lang
Heli Mänd
 
Kantselei:
Anne-Ly Veskilt
Teabekeskus:
Piia Selge
Ade Soon
 
Õpiabi:
Annika Ader
Anne Lepamäe
Ille Puustusmaa
Marcia Reisner
IT:
Jaan Tiismus
 
 
Tallinna Arte Gümnaasiumis töötas 56 õpetajat:
Aira Allik
Birgit Annast
Tiina Annuk
Heiki Arike
Zoja Aunapu
Jaak Aus
Karin Bachmann
Lilia Bulai
Tiia Eikla
Evi Elias
Ülle Haav
Külli Hansen
Eda Idnurm
Helina Indrekans
Inga Kaha
Karin Kask
Kristi Kiilman
Arvis Kiristaja
Tiit Kobrusepp
Olga Kotelnikova
Lüüli Kogermann
Anneli Kruglov
Margit Kuldvee
Lily Kurm
Jana Liiv
Janno Lill
Reet Lilleberg
Õnne Linnas
Mare Luik
Riina Lõhmus
Meeli Mandre
Marit Metsla
Nadežda Menšikova
Sirje Morel
Kairi Mägi
Janno Puks
Annikki Puur
Laura Püvi
Maili Randvee
Elina Reimann
Katrin Rohumaa
Sirje Roosing
Endla Salumäe
Kristo Sepp
Lea Sillaots
Siret Soodla
Merike Strahov
Viia Suurmets
Eneli Šank
Viire Tiirik
Reet Tiro
Kerli Vahi
Helena Vaidla
Tõnis Vare
Kristina Vasur
Guido Vegmann
 
Personali tegemised õppeaasta jooksul:
 • 20. detsembril pärast kirikukontserti oli Susi hotelli Rohelise ämbliku lokaalis õpetajate jõululõuna. Muusikalist vaheldust pakkus Peeter Randmaa.
 • Eesti Vabariigi aastapäeva tähistasime nagu ikka pidulikus kohvilauas kooli Päikesesaalis.
 • Ka tervisele mõeldi – detsembri lõpus toimus doonoripäev ning märtsis said kõik soovijad käia organismi diagnostikas.
 • Õppeaasta lõppes 22. juunil ühise väljasõiduga Raplamaale. Külastati Mariann Roosla iluaeda, Rapla kirikut ja kultuurikeskust, vaadati õpilaste etendust „Jutud Raplamaast“, tutvuti Rapla Vesiroosi Gümnaasiumiga ning lõunatati Nõmme kõrtsis. Väljasõit päädis visiidiga Kohila raamatukokku.
Viimati muudetud: 13/10/2015 - 16:07