Kroonika 2010/2011

15. novembril 2010 tunnustati Tallinna Õpetajate Majas üritusel „Tervis muusikast“ pealinna haridusasutuste tublisid terviseedendajaid.
Meie koolist pälvis tubli terviseedendaja tiitli õppealajuhataja ja tervisenõukogu liige Heli Mänd.
 
Tallinna Arte Gümnaasiumile tehti õppeaasta jooksul kaks toredat ja vajalikku kingitust:
 • perekond Koplimets kinkis kunsti õppesuuna arengu toetuseks uue keraamikaahju;
 • lapsevanem Anneli Jõgi tegi paljude raamatute näol toreda jõulukingi Arte Teabekeskusele.
 
Auraamatusse kanti 4 kuldmedaliga gümnaasiumi lõpetanut: Evelin-Marleen Orav, Ragne Proomet, Jaana Rodima, Jaanika Viirma
 
Põhikooli lõpetasid kiitusega Brenda Uga, Mari-Liis Köst, Anette Martin
 
Koolis õppis 32 klassikomplektis 707 õpilast, kellest 60 lõpetas õppeaasta kiituskirjaga.
 
Aasta märksõnaks võiks nimetada „MASU“ – oli väga raske aasta maailma ja Euroopa majanduses, mis ei jätnud puudutamata ka koole. Raha puudusel pidime sulgema huviringe, liitma keele- ja kunstirühmi, õnneks tulime toime normkoormuse suurendamise- ja koondamisteta.
Vaatamata raskustele, remontisime ja sisustasime kaks kunstiklassi ning paigaldasime Tallinna Haridusameti abiga kaasaegse tuletõrje alarmsüsteemi.
 
Kultuuripealinn 2011 raames toimus 1.-3. juulil Tallinna lauluväljakul XI koolinoorte laulu- ja tantsupidu „Maa ja ilm“, ka meie kool oli selle sündmusega tihedalt seotud.
Peo raames toimus kunstikonkurss „Ilmaväravad", mille ühe võidutöö, „Meie päikeseratas “, autoriteks osutusid 8a klassi õpilased Laura Hallmetsa ja Greth-Ann Loog,  juhendas õpetaja Heli Mänd.
 Konkursi "Lauluväljaku puhkealade kujunduselemendid" Tallinna vooru parimate hulka valiti Vaiki Tress 11b klassist.
Aasata olulisimaks sündmuseks sai kõigi kooride (mudilas-, laste- ja neidudekoor) osalemine laulupeol „Maa ja ilm“. Suure töö tegid ära muusikaõpetajad Helina Indrekans, Meeli Mandre ja Heidi Vatsar.
 
Huvi- ja tunniväliseid üritusi toimus kokku 60
Neist
akadeemilisi, huvi- ja meelelahutuslikke 22
riiklike- ja rahvusvaheliste tähtpäevadega seonduvaid 10
ainealaseid 9
kunstialaseid 9
spordi-ja tervisealaseid 10
 
Jätkusid traditsioonid, nagu
 • rahvusvahelise muusikapäeva ja kooli nimepäeva tähistamine koostöös Eesti Kontserdiga. Sel aastal kuulsime kahte kava: „Muusikute töötuba – klarnetid”, esinesid ERSO klarnetistid Toomas Vavilov, Madis Kari, pianist Marko Martin ning „Mozart – oma aja geenius ja superstaar”, esinesid Maano Männi (viiul) ja Siim Selis (klaver).
 • Arte ande otsimine. Peavõidu sai seekord Valeria Rõõm (8b), kes valis žüriile näitamiseks hoopis erilise tegevuse: Rubic` kuubiku aja peale kokkupanemise. Valeria tõestas, et on selles väga-väga osav.
 • kevadine suursündmus „Orhidee emale”. Sedapuhku 27. pealkirjaga „Maailm on imeline”. Õhtut juhtisid väikesed vandersellid Hanna-Maria Rool, Laur Eric Rattus (3a), Erik Kell (2b) ning Lauri Lendsalu, Jaana Rodima, Jaanika Viirma ja Evelin-Marleen Orav (12b)
 • kooli juhtkonna vastuvõtt, kuhu 25. mail kutsuti 3.- 12 klassidest koos pereliikmetega 22 parimat Artekat.
 
Uue üritusena tuli kavva emadepäeva kontsert, mille korraldasime seniste kevadkontsertide asemel. Õhtu läks igati korda, emadele meeldis ja esinejatele samuti.
 
Projektid:
 • Ed. Vilde sünniaastapäevale pühendatud Mustamäe koolide õpilaste jutuvõistlus
 • „Inimesed minu ümber”
 • Mustamäe koolide vaheline kunstiprojekt „Jäljed”.
 • Integratsiooniprojekt, milles osalevad Tallinna Arte Gümnaasium, Tallinna Õismäe Vene Lütseum ja Tallinna Ehte Gümnaasium.
 • Lööme kaasa laiaulatuslikus kodanikuhariduse programmis „Minu Riik“ (reisid Peterburgi ja Kohtla-Järve kaevandustesse)
 • Ühinesime rahvusvahelise projektiga „Aktiivne ja turvaline koolipäev“
 • Osaleme riiklikes keskkonnahariduse projektides
Jätkati heategevust:
 • Jõululoterii ning –kontsert Mustamäe Sotsiaalmaja elanikele.
 • UNICEF jõulukaartide müük.
 • Sõbrapäeva kommikogumine Tallinna lastekodu lastele.
 • Sõbrapäevaks raamatu kinkimine kooli raamatukogule
Saavutused:
 • Peavõit (5000 EEK) „Prügihunt“ konteinerite kaunistamise konkursil   
 • Kavandi autor Merli Lall (9a), maalisid Anželika Glinkin, Laura Karo, Hannabel Müür, Katriin Usai (7a), juhendasid Tiit Kobrusepp ja Heli Mänd.
 • Hanna Maria Rool (3a) - „Prügikast, kuhu võib visata ka hirmud, mured ja südamevalu“ Uku Vesper (3a) - loodussäästlik „Kännuprügikast“ saavutasid auhinnalised kohad „Prügihunt“ algklasside kunstikonkursil "Fantaasiarohked, kuid praktilised prügikastid"
 • Janek Mölder; Hans Lillemaa (10b) III koht RoboMiku võistlusel, juhendaja Tiit Kobrusepp. 
 • Mark Jõgar (6b) äramärgitud leiutis „e-koolikott" Noorte leiutajate riiklikul konkursil
 • Triinu-Mari Argel (4a) II koht;
 • Kristi Murula (7a) III koht üleriigilisel Looduse Aasta fotokonkursil „Looduspildid“
 • Greth-Ann Loog (8a) parimate hulka arvatud töö üleriigilisel laste ja õpilaste kunsti- ja kirjatööde võistlusel „Euroopa koolis“, juhendaja Heli Mänd
 • Natalie Puri; Emely Eberlein (7b) I koht Tallinna inglise keele viktoriinil, juhendajad
 • Maire Purm, Viire Tiirik, Lüüli Kogermann
 • Mari-Liis Mõis (7b) II koht nooremas astmes Mustamäe koolide jutuvõistlusel, juhendaja Birgit Annast
 • Mari-Liis Köst (9b) III koht vanemas astmes Mustamäe koolide jutuvõistlusel, juhendaja Aira Allik
 • Ragne Proomet (12b) I koht
 • Laura Sepp (7a) III koht Mustamäe koolide maalikonkursil „Jäljed“, juhendaja Elina Reimann
 • Mari-Liis Mõis, Laura Enni ja Andres Unt (7b) V koht Tallinna koolide matemaatika konkursil "Nuputa", juhendajad Katrin Rohumaa, Maili Randvee.
Saavutused spordis:
Dagny Kungus (11b) II koht naissportlaste võistkondlikus arvestuses sumo juunioride
maailmameistrivõistlusel
Andre Kuldma (10a) I koht Eesti meistrivõistlustel vabamaadluses juunioridele kuni 74 kg
Tuuli Tomingas (9a) teist aastat järjest Arte aastasportlane
XIV –XVI koht Tallinna Koolinoorte 29. Spordimängud
 
Tallinna linna MV 
I koht Tuuli Tomingas (9a) sõudeergomeeter  (individuaalarvestus)
III. koht 6.-9. klassi tütarlapsed teatejooksud     
III koht 6.-9. klassi tütarlapsed murdmaajooks   
III koht 6.-9. klassi tütarlapsed sõudeergomeeter 
IV koht 6.-12. klassi  tütarlapsed sulgpall              
 
Mustamäe LO spordimängud
3.-5. klasside arvestus, kokkuvõttes II koht 
I koht 5. klassi koondvõistkond jalgpall
II koht 4. klassi koondvõistkond kergejõustik 
II koht 5. klassi koondvõistkond kergejõustik 
II koht 3.- 4.klassi koondvõistkond suusatamine 
II koht 4. klassi koondvõistkond kombineeritud teatevõistlused 
II koht 3. klassi koondvõistkond teateujumine    
III koht 5. klassi koondvõistkond murdmaateatejooks  
III koht 3. klassi koondvõistkond kombineeritud teatevõistlused 
III koht 3. klassi koondvõistkond rahvastepall  
III koht 4. klassi koondvõistkond pendelteatejooks
III koht 5. klassi koondvõistkond pendelteatejooks 
III koht 3. klassi koondvõistkond kergejõustik 
6.-7. klasside arvestus, kokkuvõttes III koht
I koht 6. klassi tütarlapsed suusatamine
II koht 6. klassi koondvõistkond kergejõustik    
II koht 7. klassi koondvõistkond murdmaateatejooks 
II koht 7. klassi koondvõistkond pendelteatejooks  
III koht 6. klassi koondvõistkond murdmaateatejooks  
III koht 7. klassi koondvõistkond kergejõustik  
III koht 6.-7. klassi koondvõistkond korvpall     
6.-12. klasside arvestus
III koht 6.-9. klassi koondvõistkond murdmaajooks   
II koht, tütarlaste koondvõistkond ujumine             
II koht poiste koondvõistkond ujumine 
II koht 6.-9. klassi poisid jalgpall              
III koht 10.-12. klass koondvõistkond jalgpall  
III koht 6.-9. klassi koondvõistkond suusatamine      
 
Huvi- ja aineringid
Tegutses 8 huvi- ja aineringi: mudilaskoor, lastekoor, noortekoor, ansamblid Kirke (tüdrukud) ja Kirves (poisid), kunst, meisterdamine, meedia. Nagu ikka ilmus iga veerandi lõpus koolisündmusi kajastav ajaleht „Kõmistaja“. Ringides osales 325 1.-12. klassi õpilast.
Õpilasesindus
Õpilasesindus tegutses kahes vanuserühmas: 4.- 7. ja 8.-12. klass, osales 40 aktiivset õpilast, 15 nooremast ja 25 vanemast astmest.
Õpilasesinduse tegevust juhtisid I poolaastal Ragne Proomet (12b) ja
II poolaastal Mario Valm (10a).
 

Personal

Juhtkond:
Sirje Ebral
Lilli Kivisäk
Heli Mänd
Maris Lang
Andrei Darski
Kantselei:
Anne-Ly Veskilt
Teabekeskus:
Piia Selge
Ade Soon
Õpiabi:
Anne Lepamäe
Marcia Reisner
Ille Puustusmaa
IT:
Jaan Tiismus
Tallinna Arte Gümnaasiumis töötas 56 õpetajat:
 
Allik, Aira
Annast, Birgit
Annuk, Tiina
Aunapu, Zoja
Aus, Jaak
Bachmann, Karin
Bulai, Lilia
Eikla, Tiia
Elias, Evi
Fedurko, Anna
Haav, Ülle
Idnurm, Eda
Indrekans, Helina
Kask, Karin
Kiilman, Kristi
Kiristaja,Arvis
Kobrusepp, Tiit
Konnapere, Indrek
Kotelnikova,Olga
Kogermann, Lüüli
Kruglov, Anneli
Kukka, Anna
Kuldvee, Margit
Liiv, Jana
Lill, Janno
Lilleberg, Reet
Linnas, Õnne
Luik, Mare
Lõhmus, Riina
Mandre, Meeli
Morel, Sirje
Mägi, Kairi
Pruul, Eneli
Puks, Janno
Purm, Maire
Puur, Annikki
Püvi, Laura
Randvee, Maili
Reimann, Elina
Rohumaa Katrin
Roosing, Sirje
Salumäe, Endla
Sillang, Heinrich
Sillaots, Lea
Strahov, Merike
Suurmets, Viia
Šank, Eneli
Tiirik, Viire
Tiro, Reet
Vahtra, Eliko
Vasur, Kristina
Vaidla, Helena
Vatsar, Heidi
Vegmann, Guido
 
Personali toimetamised õppeaasta jooksul:
 • Õpetajate tööaastat võib nimetada terviseaastaks. Toimus mitmeid tervistedendavaid tegevusi nagu tervisepäev sügisvaheajal (jooga, massaaž kolleegilt kolleegile, tervislik eine), peanahauuring, loeng tervislikust toitumisest ja retseptide vahetamine. Toimus juba traditsiooniks saanud doonoripäev, millest lisaks õpetajatele võtsid osa ka täisealiseks saanud õpilased.
 • 22. detsembril oli kooli sööklas õpetajate ja koolitöötajate jõuluõhtu. Taas jagati omavalmistatud kingitusi ning lauldi jõululaule. Rahvatantsuansambli „Känd ja käbid“ esituses sai nautida vanade eestlaste tantse ning mõne neist isegi selgeks õppida.
 • Eesti Vabariigi aastapäeva tähistasime pidulukus kohvilauas.
 • Naistepäeval, 8. märtsil toimus ühe hulga aja taas ühine väljasõit, Rakverre, mis tipnes õhtusöögi ja teatrietendusega.
 • Aastalõpu piknik kooli sisehoovis leidis aset 16. juunil.
Viimati muudetud: 13/10/2015 - 16:08