Kroonika 2008/2009

Tallinna Arte Gümnaasium pälvis 2 suurt tunnustust:

 • Tallinna parim koolipuhvet 2009
 • Mustamäe parim tervishoiukabinet 2009
Riigieksamite tulemustelt saavutas Arte vabariigis 42.- 43. ning Mustamäe koolide hulgas 2. koha. Need on kooli 28 tegevusaasta jooksul kõrgeimad riigieksamite tulemused.

Eesti Vabariigi aastapäeval kanti kooli auraamatusse 22 aastat Artes töötanud  algklassiõpetaja Reet Tiro.

Koolis õppis 29 klassikomplektis 711 õpilast.
Kiitusega lõpetas klassi 68 õpilast
Põhikooli lõpetas kiitusega 5 õpilast:
                    Vaiki Tress
                    Birgit Aasmäe
                    Merlin Holter
                    Kristel-Riin Rätsep
                    Laura Zirel

 
Gümnaasiumi lõpetas medaliga 4 õpilast.
Kuld:          Anete Elken
                   Kadri- Liis Kutser
                   Mariann Tiirik
Hõbe:        Triin Toom
20.06.2009 kanti medalistid kooli auraamatusse.

Huvi- ja tunnivälise tegevuse raames toimus 44 ülekoolilist üritust:   
17 huvi- ja meelelahutuslikku           
5 riiklike- ja rahvusvaheliste tähtpäevadega seonduvat           
11 ainealast                   
4 kunstialast                   
7 sportlikku                   

Tunnivälise tegevuse suursündmuseks oli 25. korda toimunud „Orhidee emale”, teemaks „Pidupäev”. Üritusel osales palju vilistlasi, kelle hulgas oli endisi õhtujuhte, lauljaid ja tantsijaid.

Kodanikupäeva tähistati esmakordselt mälumänguga „Kuldvillak”, mis pakkus palju elamusi nii mängijatele kui kaasaelajatele. Mäng toimus ajaloo õpetaja Airi Tamme eestvedamisel.

Tuule sai tiibadesse gümnasistide sõbrapäevaball, mille korraldasid 11. klassi õpilased. Ballitantse aitas õppida õpetaja Viia Suurmets.

Taasilmus kooli ajaleht, mille nimeks sai „7 kaunist”, eestvedajateks teabekeskuse juhataja
Ade Soon ja 11. klassi õpilane Heli-Liis Lilienberg.

Uuesti alustas tegevust kooliraadio, millele tegijad Rivo Bonder, Johannes Suviste (12b), Fred Sellenberg, André Jukk (12a) ja Erki Kukk (8a) andsid nimeks „Raadio Bruno”.

Jätkusid kõik juba traditsiooniks saanud projektid.

 •  Ajavahemikul dets. 2008 – märts 2009 toimus  Mustamäe koolide õpilaste jutuvõistlus „Minu esimesed triibulised”
 • Jätkus 2005/2006 õppeaastal alanud Mustamäe koolide vaheline kunstiprojekt, mis seekord kandis pealkirja „Tulevik”.
 • Jätkus 2003/2004 õa alanud integratsiooniprojekt, milles osalevad Tallinna Arte Gümnaasium, Tallinna Õismäe Vene Lütseum ja Tallinna Ehte Gümnaasium.
 • Tervisenõukogu poolt algatati uus projekt „Arte olümpia”, milles osales 5 kooli: Tallinna Ühisgümnaasium, Tallinna I Internaatkool, Tallinna 37.Keskkool, Tallinna Arte Gümnaasium ja Tallinna Mustjõe Gümnaasium.
Jätkati heategevuskampaaniate korraldamist:
 • Jõululoterii Mustamäe Sotsiaalmaja vanurite heaks
 • UNICEF jõulukaartide müük
 • Sõbrapäeva kommikogumine lastekodu lastele
 • Sõbrapäevaraamatu kinkimine kooli raamatukogule
Saavutused
 • Mustamäe algklasside olümpiaadil „Lindude päev”
I klasside võistkond 2. koht
III klasside võistkond 2. koht
 • Joonatan Nõgisto, Pärt Presmann (9a) III koht 9.klasside inglise keele viktoriinil „Braintwister“ juhendajad Lüüli Kogermann, Marjel Einulo
 • Brenda Uga, Kati Karussaar (7a) VI koht 7. klassi inglise keele olümpiaadi linnavoorus, juhendaja Lüüli Kogermann
 • Ragne Proomet (10b) III-V koht inglise keele olümpiaadi linnavoorus gümnaasiumi vanuseastmes, juhendaja Lüüli Kogermann
 • Ragne Proomet, Siret Leoke, Evelin-Marleen Orav (10b) esindasid kooli Euroopa Noorteparlamendi Eesti sessioonil juhendaja Airi Tamm
 • 9a võistkond X koht vabariiklikul konkursil „Noor teadlane“ juhendas Mari Uudelt   
 • Kadi-Riin Schimanski 241. koht, Brenda Uga 483. koht, Lauri Lendsalu 699. koht. vabariiklikul matemaatikavõistlusel „Känguru” juhendajad Katrin Rohumaa, Margit Silmer
Saavutused spordis
Madis Kõpper    Arte aastasportlane 2008/2009
XIV-XV koht     Tallinna koolinoorte 27. spordimängudel
II koht     3.-5. klasside arvestuses Mustamäe spordimängudel, häid kohti saavutati ka 6.-12. klasside arvestuses
Tallinna linna meistrivõistlused
II koht     põhikooli tüdrukute teatesuusatamises
III koht     põhikoolide teatejooksude arvestuses
III koht     põhikooli poiste sõudeergomeetrite võistlusel
IV koht     põhikooli tüdrukute sõudeergomeetrite võistlusel
VI koht     gümnaasiumi astme teatejooksude arvestuses
VI koht     sulgpallis

Vabariiklik sõudeergomeetrite võistlus ALFA 2009:
III koht    põhikooli poisid
IV koht     põhikooli tüdrukud,
IV-V koht     gümnaasiumi noormehed

Huvi- ja aineringid
Tegutses 21 huvi- ja aineringi: matemaatika-, käsitöö-, spordi-, peotantsu-, kunsti-, teatri-,  reaalainete- ning muusikaringid. Osales 417 1.-12. klassi õpilast.

Õpilasesindus
Õpilasesindus tegutses kahes vanuserühmas: 4.- 7. ja 9.-12. klass, osales 45 õpilast, 25 nooremast ja 20 vanemast astmest.
Õpilasesinduse tegevust juhtisid 11. klassi õpilased Roger Puks ja Julia Vahramejeva.

 
Personal

Juhtkond:
Sirje Ebral
Lilli Kivisäk
Heli Mänd
Andrei Darski
Maris Lang
 
Õpiabi:
Kaidi Lees
Anne Lepamäe
Annika Ader
Ille Puustusmaa
Kantselei:
Anne-Ly Veskilt
 
IT:
Jaan Tiismus
Teabekeskus:
Ade Soon
Mare Horma
 
Tallinna Arte Gümnaasiumis töötas 44 põhikohaga õpetajat:
Allik, Aira
Annast, Birgit
Aunapu, Zoja
Bachmann, Karin
Bulai, Lilia
Einulo, Marjel
Elias, Evi
Eslon, Rait
Gagarina, Kai
Gavriljuk, Ljubov
Haav, Ülle
Idnurm, Eda
Indrekans, Helina
Kiristaja, Arvis
Kobrusepp, Tiit
Kogermann, Lüüli
Kurik, Külli
Lilleberg, Reet
Linnas, Õnne
Luik, Mare
Lõhmus, Riina
Mandre, Meeli
Morel, Sirje
Mänd, Heli
Puks, Janno
Randvee, Maili
Raspel, Rein
Raudsepp, Iivi
Reimann, Elina
Rohumaa, Katrin
Salumäe, Endla
Sillaots, Lea
Silmer, Margit
Smirnova, Diana
Strahov, Merike
Suurmets, Viia
Šank, Eneli
Taliku, Maie
Tamm, Airi
Tarkin, Ille
Tiro, Reet
Uudelt, Mari
Vahtra, Eliko
Vasur, Kristina
 
Toredaid ettevõtmisi jagus ka personalile.
 
 • Õpetajate tööaasta algas 23. augustil, käidi kolleeg Arvis Kiristaja juhtimisel tutvumas Setumaa ajaloo, kultuuri ja loodusega.
 • 15. detsembril oli kollektiivi jõuluõhtu hotellis Uniquestay Tallinn – lisaks jõulupraele sai nautida rahvatantsijate esinemist ning isegi jalga keerutada.
 • Eesti Vabariigi aastapäeva tähistasid õpetajad ühise kohvilauaga.
 • Tööaasta lõppes traditsioonilise piknikuga, sedapuhku kooli „talveaias” ehk II korruse koridoris, kuhu suveperioodiks tuuakse kokku toataimed kõigist klassidest.
Viimati muudetud: 13/10/2015 - 16:13