2006-2007

Koolis õppis 30 klassikomplektis 848 õpilast.

2. oktoobril 2006 tähistas Tallinna Arte Gümnaasium 25. aastapäeva Estonia kontserdisaalis, kus maestro Eri Klasi dirigeerimisel esines kooliperele Tallinna Kammerorkester, kõlas W. A. Mozarti ja H. Elleri muusika

Arte sümboolikaga on juba alates 2002. aastast kasutusele võetud õpilaspäevik ja õpetajaraamat. Alates sellest õppeaastast ka gümnaasiumi astme õpinguraamat.

Septembris 2006 sõlmisid 10. klassi õpilased ja Tallinna Arte Gümnaasium esmakordselt koostöölepingu, milles sätestatud mõlema poole õigused ja kohustused.

2006/2007 õppeaastal töötati välja Tallinna Arte Gümnaasiumi koolivorm, mis hakkab kehtima alates 1. septembrist 2007.

Tulid mõned uued algatused nagu I veerandi lõpus ülekooliline loodusainetepäev, jaanuaris võõrkeeltenädal ning sõbrapäeval lastekodu lastele kommikogumise kampaania.

Saavutused võistlustel, olümpiaadidel ja konkurssidel:

Rahvusvahelisel Lennuspordi föderatsiooni kunstikonkursil „Lennuväli” sai Maiu Meigo (2a) III koha,

juhendas õp Aguraiuja; vene keele vabariiklikul olümpiaadil võitis Toomas Korenev (11c) I koha, juhendas õp Aunapu; vabariiklikul luulekonkursil „Koidulauliku valgel” tuli Kristel Leif (12b) I kohale, juhendas õp Allik ning vabariikliku plakatikonkursi „Euroopa päev” võitis Elis Saar (11b),

juhendas õp Sillaots.

Arte aastasportlasteks valiti Katrena Tenno (12a) ja Priit Mäeorg (12c)

Tallinna koolinoorte XXV spordimängude üldarvestuses saavutas kool VI koha.

Viimati muudetud: 30/09/2016 - 08:46