2002-2003

Koolis õppis 33 klassikomplektis 942 õpilast. Õppeaasta suurim sündmus: Tallinna 49. Keskkool sai 2. oktoobril 2002 uue nime Tallinna Arte Gümnaasium. Arte on tuletatud ladinakeelsest nimest artes liberales – seitse vaba kunsti, mis tähendas Vana Kreekas laiapõhjalist üldharidust ja hõlmas järgmisi kursusi: grammatika, dialektika, retoorika, aritmeetika, geomeetria, astronoomia, muusika, kehaline kasvatus. Sellise hariduse andmine algas gümnaasiumide rajamisega. Gümnaasiumi ülesanne oli arendada inimese vaimseid võimeid, anda talle vajalik kultuuritase, valmistada inimest ette edukaks stuudiumiks ja eriala omandamiseks.

Tallinna Haridusameti kvaliteedikonkursil võitis kool taas kaks auhinda: hea huvitegevusega kool; hea õpetaja Piret Limperk.

Seati sisse kooli auraamat, et tunnustada ja jäädvustada silmapaistvamaid õpilasi, teenekaid pedagooge, lapsevanemaid, vilistlasi.

Rahvusvahelisel muusikapäeval andsid koolis kontserdi noored muusikud G. Otsa Muusikakoolist ning Eesti Muusikaakadeemiast.

Huvitavamatest üritustest toimusid stiilipäev „Renessanss“ koos muusika, pillide, tantsude ja leivaga. Külas käisid ansambel Rondellus ja Saltatores Revaliensis. Tervisenädal „Tervis on tegija“. Ed Vilde sünniaastapäeva tähistati esmakordselt Mustamäe koolide jutuvõistlusega.

Tööd alustas õp Heldin Raidmaa juhtimisel kultuuriklubi, kooliraadio, foto- ja meediaring.

„Orhidee emale“ teemaks oli „Kaasaegne Tuhkatriinu“, õhtujuhid Henri Riska ja Valmar Valdna.

Viimati muudetud: 30/09/2016 - 08:51