2001-2002

Koolis õppis 33 klassikomplektis 950 õpilast.

Õppeaasta algus kulges kooli 20. aastapäeva tähe all. Mais 2002 tunnistati kool Tallinna Haridusameti kvaliteedikonkursil parimaks hästijuhitud kooliks, kvaliteediauhinna pälvis ka vastavatud teabekeskus. Kooli võimla läbis kaasaegse remondi läbis ning sai uue ilme.

Hoogustus Õpilasomavalitsuse tegevus, mille tulemusena sisustati ja remonditi õpilasruum  ning korraldati mitmeid üritusi. ÕOV presidendiks valiti kevadel Kertu Käämbre.

Senisest enam pöörati tähelepanu rahvusvahelise muusikapäeva tähistamisele – õp Meeli Mandre ja Heldin Raidma eestvedamisel viidi läbi vene helilooja Sergei Prokofjevi loomingut tutvustavad kontserdid.

Traditsiooniline jõulukontsert-jumalateenistus toimus esmakordselt Kaarli kirikus ning teenistuse viis läbi Kaarli koguduse õpetaja Einar Soone.

Kooli suurürituse „Orhidee emale“ teemaks oli „Filosoofide vaim ja kapitali võim“, ürituse aukülalisteks Georg Bogatkin, Tiiu Polli ning  Maret Maripuu.

Spordiaastale lisas vürtsi veebruaris toimunud veepidu.

Viimati muudetud: 30/09/2016 - 08:51