Eksamid/tasemetööd

Riigieksamite õppeained, vormid ja ajad:

 • eesti keel (kirjalik) – aprill 2020
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – mai 2020
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – -8. mai;
 1. mai 2020
 • matemaatika (kirjalik) – mai 2020

 

Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse eraldi teatavaks.

Riigiteataja – riigieksamite vormid ja ajad

 

 

 

Põhikooli lõpueksamid:

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

 • eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020
 • matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias,

 ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles    võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2020.aasta 1.veebruariks.

 

Tasemetööde läbiviimine - õppeained, vormid ja ajad 2019/2020. õppeaastal

I kooliaste – 3. klassi tasemetööd: 

 • eesti keel e-tasemetöö
 • matemaatika e-tasemetöö

II kooliaste

 1. klassi tasemetöö:
 • loodusõpetus e-tasemetöö- 2.oktoober, 2019
 • eesti keel e-tasemetöö
 • matemaatika e-tasemetöö
 1. klassi tasemetöö:
 • loodusõpetus e-tasemetöö– 25. september 2019
Viimati muudetud: 30/09/2019 - 08:27