Sotsiaalpedagoog

  • Teeb koostööd klassijuhataja ja teiste tugispetsialistidega.

  • Jälgib õpilaste põhjuseta puudumisi/hilinemisi ning tegeleb korra ja õigusrikkumistega.

  • Koordineerib rahutoa tööd.

  • Toetab kooli ja kodu koostööd.

  • Viib läbi individuaalset nõustamist (õpilane, õpetaja, lapsevanem/hooldaja) ja grupinõustamisi klassides.

  • Ennetab ja otsib lahendusi sotsiaalsetele probleemidele(sõltuvusained, koolivägivald, koolikohustuse täitmine, õigusrikkumised), vajadusel kaasab spetsialiste väljaspoolt kooli.

Viimati muudetud: 07/10/2016 - 13:17