Koolipsühholoog

 • Pakub tuge psühholoogiliste probleemide lahendamisel (suhete probleemid, probleemid peres, käitumisprobleemid, kohanemisraskused, toimetulek ärevuse, hirmude ja koolistressiga).

 • Aitab arendada õpioskusi, tõsta õpimotivatsiooni.

 • Teavitab erinevate abi ja info saamise võimalustest.

 • Suunab vajadusel edasi teiste spetsialistide juurde koolis (sotsiaalpedagoog, logopeed, eripedagoog) või väljaspool kooli (psühhiaatrid, psühhoterapeudid).

 • Koolipsühholoog hindab laste arengut mõjutavaid tegureid, kavandab ja viib läbi sekkumisi

Õpilasena võid pöörduda koolipsühholoogi juurde abi saamiseks:

 • kui Sul on raskusi õppetöös edasijõudmisel

 • kui Sind või kedagi teist kiusatakse

 • kui Sul on kadunud soov koolis käia

 • kui Sul on keerulised suhted vanemate, sõprade, klassikaaslaste või õpetajatega

 • kui Sul on raskusi valikute ja otsuste tegemisel

 • mõne muu mure või rõõmu puhul, mida soovid jagada

Koolipsühholoogi poole võivad pöörduda õpetajad supervisiooni (töönõustamise) saamiseks.

Viimati muudetud: 07/10/2016 - 13:16