Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija (HEV koordineerija)

  • Kaardistab koostöös tugispetsialistide, aineõpetajate ja klassijuhatajatega info HEV õpilaste kohta koolis.

  • Kutsub kokku ümarlauad (tugispetsialistide infovahetamiseks, HEV õpilase sobiva õppevormi või tugiteenuse määramiseks, rakendatud tugiteenuste tagasiside saamiseks).

  • Koordineerib koolisiseste tugimeetmete rakendamist.

  • Jälgib rakendatud tugimeetme tulemuslikkust.

  • Haldab HEV õpilasega seotud dokumentatsiooni.

  • Tutvustab vajadusel tugisüsteemi tööd lapsevanemale. 

Viimati muudetud: 07/10/2016 - 13:19