Ootame kõiki põhikooli lõpetajaid, kellel on kindel soov õppida ja kes on orienteeritud headele tulemustele, on vastutustundlikud ja hoolivad, kes väärtustavad enesearendamist loomingu ja tunnivälise tegevusena. 2. aprillil 2019 oodatakse kõiki 9. klassi lõpetajaid tegema...
Tallinna Arte Gümnaasium on liitunud programmiga Liikumist Toetav Kool.  Sellest õppeaastast alates on soov alustada uue traditsiooniga, milleks on 4. klasside suusalaager. Esimest korda toimub suusalaager juba sel nädalavahetusel (16.-18. veebruaril) Piiri Spordi- ja Puhkekeskuses (...
Tallinna Arte Gümnaasium liitus programmiga Liikuma Kutsuv Kool. Peame oluliseks laste liikumisharjumuste kujundamist ja tahame lapsi õhutada koolipäeva raames rohkem liikuma. Tehtust: vastavalt ilmastikuoludele saadame lapsi vahetundide ajal välja; teenitud omatuludest...
Alates 12. november 2018 alustas Mustamäel tegevust SPIN-programmi grupp. Mustamäe SPINi-grupp treenib aadressil Kadaka tee 153 Tallinna Tugikeskuse JUKS spordisaalis. Grupi põhituumik moodustub Tallinna Arte Gümnaasiumi ja Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi noortest. SPIN...
Laupäeval, 2. veebruaril toimus traditsiooniline kooli ja lapsevanema vaheline koostööpäev, kus osales kokku ligi 60 lapse ja kooli käekäigu vastu huvi tundvat lapsevanemat ja õpetajat. Kuus tundi kestnud koolituspäeva jooksul arutati ja hariti ennast mitmetel erinevatel teemadel....
7.02.2019 toimub Tallinna Arte Gümnaasiumi Lahtiste uste päev, lapsevanemate üldkoosolek ja klassikoosolekud. Päevakava: 8.00- 15.00 – lapsevanemad, sh 1. klassi tulevate laste vanemad saavad külastada tunde eelneval kokkuleppel aineõpetaja, klassijuhataja või õppealajuhatajaga 13.00...
Traditisiooniliselt on jaanuarikuu viimane nädal võõrkeelsete tegevuste päralt. Sel korral loeme talveluuletusi kõikides meie koolis õpetatavates keeltes. Selleks, et oleks huvitavam, loevad osad meie kooli õpilased luuletusi keeltes, mis ei ole ükski meie koolis õpetatavatest keeltest...
02. veebruaril 2019 toimub juba kolmandat korda lastevanemate ja õpetajate ühine koostööpäev. Kuna ARTE üheks tegevuseesmärgiks on terviseteadlikkuse arendamine, on koostööpäevale oodatud kõik lapsevanemad, kes huvituvad koolistressi ja –väsimuse tekkimise põhjustest ning ühiste...